Opłaty

Rejestracja znaków patentowych - Opłaty

Na koszty uzyskania ochrony znaku towarowego lub wzoru przemysłowego składają się opłaty urzędowe oraz wynagrodzenie rzecznika patentowego.

Opłaty urzędowe dla znaków towarowych1. Rejestracja na terenie Polski w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej                450,00 PLN
             z każdą następną klasę powyżej pierwszej                                  + 120,00 PLN
 • Opłata za 10letni okres ochrony znaku towarowego,
  za pierwszą klasę towarową                                                                     490,00 PLN
  za każdą następną klasę                                                                       + 450,00 PLN
  za publikację o udzielonym prawie ochronnym                                     +   90,00 PLN

2. Rejestracja na terenie Unii Europejskiej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
 • Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie                                   850,00 EUR
  z
  a zgłoszenie w dwóch klasach                                                          900,00 EUR
  za każdą następną klasę powyżej trzech                                        + 150,00 EUR 
             Opłata za zgłoszenie zawiera w sobie opłatę za pierwszy 10letni okres ochrony..

3. Rejestracja w systemie madryckim.

Ze względu na międzynarodowy charakter systemu madryckiego, mechanizm uiszczania opłat za ochronę znaku w tym systemie, jest bardziej skomplikowany niż systemie krajowym i europejskim. Wysokość opłat w systemie madryckim zwiększa się wraz z ilością krajów, w których znak towarowy ma być chroniony, ilością klas towarowych oraz wielkością opłat indywidualnych, które są pobierane przez niektóre państwa.

Wynagrodzenie rzecznika patentowego


Wynagrodzenie rzecznika ustalane jest na podstawie cennika kancelarii. Informacje o aktualnych opłatach z cennika można uzyskać drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.

Pamiętajmy! Uzyskanie ochrony znaku jest zawsze tańsze niż prowadzenie długotrwałych procesów o prawo do znaku towarowego.

Opłaty urzędowe dla wzorów przemysłowych


1. Rejestracja na terenie Polski w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego                                                                         300.00 PLN
 • opłata za pierwszy pięcioletni okres ochrony wraz z opłatą za publikację             220,00 PLN
 • opłata za drugi pięcioletni okres ochrony                                                               250,00 PLN
 • opłata za trzeci pięcioletni okres ochrony                                                               500,00 PLN
 • opłata za czwarty pięcioletni okres ochrony                                                          1000,00 PLN
 • opłata za piąty pięcioletni okres ochrony                                                              2000,00 PLN

2. Rejestracja na terenie Unii Europejskiej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
 • opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej zależy od ilości wzorów, które zawarte są w jednym zgłoszeniu. Opłata za zgłoszenie pierwszego wzoru wynosi 350,00 EUR. Opłata za zgłoszenie wzorów od drugiego do dziesiątego wynosi 175,00 EUR (za każdy wzór). Opłata za każdy wzór powyżej dziesiątego wynosi 80,00 EUR. Podane opłaty obejmują opłatę za pierwszy pięcioletni okres ochrony oraz opłatę za publikację.
 • opłata za drugi pięcioletni okres ochrony                                                          90,00 EUR (za jeden wzór)
 • opłata za trzeci pięcioletni okres ochrony                                                        120,00 EUR (za jeden wzór)
 • opłata za czwarty pięcioletni okres ochrony                                                     150,00 EUR (za jeden wzór)
 • opłata za piąty pięcioletni okres ochrony                                                          180,00 EUR(za jeden wzór)
3. Rejestracja w systemie haskim.

Ze względu na międzynarodowy charakter systemu haskiego, mechanizm uiszczania opłat za ochronę wzoru w tym systemie, jest bardziej skomplikowany niż w systemie krajowym i europejskim. Wysokość opłat w systemie haskim zwiększa się wraz z ilością krajów, w których znak towarowy ma być chroniony, ilością umieszczonych w opisie  rysunków oraz wysokością opłat indywidualnych i opłat za tłumaczenie, które są pobierane przez niektóre państwa.

Wynagrodzenie rzecznika patentowego


Wynagrodzenie rzecznika ustalane jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania wzoru przemysłowego. Informacje o kosztach można uzyskać podczas indywidualnej konsultacji z rzecznikiem patetnowym, po przedstawieniu projektu wzoru przemysłowego. Zapisy na konsultacje odbywają się drogą telefoniczną lub drogą e-mail. Konsultacja w celu wyceny projektu jest bezpłatna.

Pamiętajmy ! Uzyskanie ochrony wzoru jest zawsze tańsze niż prowadzenie długotrwałych procesów o prawo do wzoru przemysłowego.

Uwaga: Zawartość tego serwisu została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych. Chociaż dołożono wszelkich starań by przedstawione informacje były aktualne i prawdziwe, nie powinny być one wykorzystywane bez zasięgnięcia porady rzecznika patentowego.