Oferta

Kancelaria patentowa pod Warszawą – Znaki firmowe

Nasza kancelaria patentowa z siedzibą w Milanówku pod Warszawą prowadzi sprawy związane z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz w pozostałych państwach świata, chroniących własność przemysłową. Zapewniamy kompleksowe usługi, dzięki którym logo lub nazwa Państwa firmy, a także znak towarowy i wygląd oferowanych towarów (wzór przemysłowy)  będzie należycie chroniony. W dobie rosnącej i, niestety, niekiedy bezwzględnej konkurencji na rynku warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu swojej własności, zanim pojawi się spór o jej bezprawne wykorzystanie. Rejestracja logo oraz wzoru przemysłowego to absolutna podstawa, jeśli zależy Państwu na sukcesie i niezakłóconym rozwoju przedsiębiorstwa. Proponowane przez nas prawa ochronne mają również zasięg międzynarodowy – zależnie od tego, na rejestrację znaków towarowych w którym z trzech systemów się Państwo zdecydują. W przypadku  znaków towarowych i wzorów  rejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP mają zasięg krajowy, ale jeśli Państwo wybiorą rejestrację znaku towarowego lub wzoru w Urzędzie Unii Europejskiej ds. własności  Intelektualnej  - EUIPO (dawniej  w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM)– będzie ona obowiązywała na terenie całej Unii Europejskiej. Jeszcze szersze możliwości ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych gwarantuje tzw. system madrycki obowiązujący w ponad 90 krajach świata.

Ochrona prawna znaków towarowych 

Znaki towarowe służą do identyfikacji produktów lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Stanowią one podstawę budowania wizerunku i marki danej firmy. Znakiem towarowym może być rysunek (logo), napis, format opakowania, ale też na przykład sygnał dźwiękowy – i wszystko to, co może w obrocie handlowych służyć do odróżniania towarów jednej firmy od oferty konkurencji.

Nasza kancelaria patentowa prowadzi postępowania sporne dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności  Intelektualnej  - EUIPO (dawniej  w Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) na terenie Unii Europejskiej oraz przed polskimi sądami administracyjnymi. Powierzając swoją sprawę kompetentnemu rzecznikowi patentowemu mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona załatwiona rzetelnie, profesjonalnie oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Biura Patentowego spod korzystnie znajdującego się w pobliżu  Warszawy oraz z cennikiem usług zawodowego pełnomocnika EUIPO - rzecznika patentowego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, specjaliści z naszej kancelarii są do Państwa dyspozycji.