Oferta

Oferta kancelarii patentowej w Warszawie – Znaki firmowe

Nasza kancelaria patentowa prowadzi sprawy związane z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz w pozostałych państwach świata, chroniących własność przemysłową.

Ochrona prawna

Prowadzimy postępowania sporne dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) na terenie Unii Europejskiej oraz przed polskimi sądami administracyjnymi.