Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe – ochrona wzorów przemysłowych

Wygląd produktu i jego opakowanie często stanowią o sukcesie przedsiębiorstwa. Dlatego też niezwykle istotna jest skuteczna ochrona tych dóbr. Doskonałym środkiem do zapewnienia firmie wyłączności korzystania z nowej postaci produktu lub jego opakowania, jest rejestracja wzoru przemysłowego. Wzorem przemysłowym może być każda nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. Ta forma ochrony jest szczególnie polecana dla zastrzeżenia wyglądu nowych towarów lub ich opakowań. Ochrona wzoru przemysłowego trwa do 25 lat. Czas ten podzielony jest na pięcioletnie okresy ochrony, opłacane oddzielnie.

Systemy ochrony wzorów przemysłowych:

  1. Rejestracja wzoru w systemie krajowym, np. na terenie Polski, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP).
  2. Rejestracja wzoru na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski, Urzędzie Unii Europejskiej ds. własności Intelektualnej – EUIPO (dawniej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM).
  3. Rejestracja wzoru w tzw. systemie haskim, w World Intellectual Property Organization (WIPO). Do systemu haskiego należy w chwili obecnej ponad 75 państw świata. Polska przystąpiła do systemu haskiego w lipcu 2009 roku, jest to więc najnowszy rodzaj ochrony wzoru przemysłowego w naszym kraju.

Wzory przemysłowe – pomoc kancelarii patentowej

Nasza kancelaria patentowa oferuje kompleksowe usługi związanie z uzyskaniem i utrzymaniem w mocy ochrony na wzory przemysłowe we wszystkich trzech ww. systemach. Wybór odpowiedniego systemu, zależy od obszaru działalności oraz od indywidualnych potrzeb klienta.

Uwaga: Zawartość tego serwisu została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych. Chociaż dołożono wszelkich starań, by przedstawione informacje były aktualne i prawdziwe, nie powinny być one wykorzystywane bez zasięgnięcia porady rzecznika patentowego.

logo footer

Biuro Patentowe Hanna Borawska

ul. Żabie Oczko 6

05-822 Milanówek, POLAND

Tel./fax: +48 22 724 88 24

E-mail: biuro@borawska.com

google logo