Znaki towarowe

Znaki towarowe – ochrona logo

Znak towarowy bywa potocznie nazywany logo albo marką. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących od innego przedsiębiorstwa. Zarejestrowany znak towarowy daje prawo wyłącznego używania znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy oraz prawo do umieszczania symbolu ® w pobliżu znaku. Jedynie rejestracja znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania towarów lub usług firmy – logo – daje przedsiębiorcy pełną ochronę i zapewnia wyłączność używana. Ochrona znaku towarowego trwa dopóty, dopóki uiszczane są opłaty urzędowe za jego ochronę. Opłaty te wnosi się raz na 10 lat.

Nazwa firmy znakiem towarowym

Możliwa jest również rejestracja nazwy przedsiębiorstwa jako znaku towarowego. Ma to szczególne znaczenie dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisów do rejestrów działalności gospodarczej. Uzyskanie wpisu w rejestrze nie zapewnia wyłączności używania danej nazwy. Ze względu na zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw i rosnące znaczenie atrakcyjnych oznaczeń, z roku na rok mamy do czynienia z coraz większą ilością sporów o nazwę firmy. W polskim systemie prawnym rejestracja znaku towarowego jest najpełniejszą i najszerszą formą ochrony dostępną przedsiębiorcy. Dotyczy to również przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ochrona z rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie rozciąga się na towary oferowane przez przedsiębiorstwo. W takim wypadku uzyskanie ochrony możliwe jest właśnie dzięki rejestracji nazwy jako znaku towarowego.

Systemy uzyskania ochrony na znaki towarowe:

  1. Rejestracja znaku w systemie krajowym, np. na terenie Polski, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP).
  2. Rejestracja znaku na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. własności Intelektualnej – EUIPO (dawniej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM).
  3. Rejestracja znaku w tzw. systemie madryckim, w World Intellectual Property Organization (WIPO). Do systemu madryckiego należy w chwili obecnej ponad 80 państw, co oznacza, że system ten oferuje bardzo szerokie możliwości ochrony.

Ochrona marki – pomoc biura patentowego

Nasze biuro patentowe oferuje kompleksowe usługi związanie z uzyskaniem i utrzymaniem w mocy ochrony na znaki towarowe we wszystkich trzech ww. systemach. Wybór odpowiedniego systemu, zależy od obszaru działalności oraz od indywidualnych potrzeb Klienta.

Uwaga: Zawartość tego serwisu została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych. Chociaż dołożono wszelkich starań by przedstawione informacje były aktualne i prawdziwe, nie powinny być one wykorzystywane bez zasięgnięcia porady rzecznika patentowego.

logo footer

Biuro Patentowe Hanna Borawska

ul. Żabie Oczko 6

05-822 Milanówek, POLAND

Tel./fax: +48 22 724 88 24

E-mail: biuro@borawska.com

google logo