Baner Hanna Borawska Biuro patentowe

Opłaty za rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Uzyskanie ochrony znaku towarowego, czy wzoru przemysłowego jest tańsze niż prowadzenie długotrwałych procesów o prawo do nich. Rejestracja znaku i wzoru to zabezpieczenie swojej działalności przed działaniem konkurencji.

Na koszty uzyskania ochrony znaku towarowego lub wzoru przemysłowego składają się:

  • opłaty urzędowe,

  •  wynagrodzenie rzecznika patentowego.

 

opłaty urzędowe

Opłaty urzędowe dla znaków towarowych

1. Rejestracja na terenie Polski w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej  450,00 PLN
z każdą następną klasę powyżej pierwszej  + 120,00 PLN
Opłata za 10-letni okres ochrony znaku towarowego,  
za pierwszą klasę towarową  400,00 PLN
za każdą następną klasę  + 400,00 PLN
za publikację o udzielonym prawie ochronnym  + 90,00 PLN

 

 2. Rejestracja na terenie Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  
Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie 850,00 EUR
 za zgłoszenie w dwóch klasach 900,00 EUR
za każdą następną klasę powyżej dwóch + 150,00 EUR
Opłata za zgłoszenie zawiera w sobie opłatę za pierwszy 10-letni okres ochrony.  

 

3.Rejestracja w systemie madryckim.

Ze względu na międzynarodowy charakter systemu madryckiego, mechanizm uiszczania opłat za ochronę znaku w tym systemie, jest bardziej skomplikowany niż systemie krajowym i europejskim.

Wysokość opłat w systemie madryckim zwiększa się wraz z :

  • ilością krajów, w których znak towarowy ma być chroniony,
  • ilością klas towarowych,
  • wielkością opłat indywidualnych, które są pobierane przez niektóre państwa.

 

Opłaty urzędowe dla wzorów przemysłowych

1. Rejestracja na terenie Polski w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
zgłoszenie wzoru przemysłowego 300,00 PLN
opłata za pierwszy pięcioletni okres ochrony wraz z opłatą za publikację 220,00 PLN
opłata za drugi pięcioletni okres ochrony 250,00 PLN
opłata za trzeci pięcioletni okres ochrony 500,00 PLN
opłata za czwarty pięcioletni okres ochrony 1000,00 PLN
opłata za piąty pięcioletni okres ochrony 2000,00 PLN

 

2. Rejestracja na terenie Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  
Opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej zależy od ilości wzorów, które zawarte są w jednym zgłoszeniu.  
opłata za zgłoszenie pierwszego wzoru wynosi 350,00 EUR
opłata za zgłoszenie wzorów od drugiego do dziesiątego wynosi 175,00 EUR (za każdy wzór)
opłata za każdy wzór powyżej dziesiątego wynosi 80,00 EUR
Podane opłaty obejmują opłatę za pierwszy pięcioletni okres ochrony oraz opłatę za publikację.  
opłata za drugi pięcioletni okres ochrony 90,00 EUR (za jeden wzór)
opłata za trzeci pięcioletni okres ochrony 120,00 EUR (za jeden wzór)
opłata za czwarty pięcioletni okres ochrony 150,00 EUR (za jeden wzór)
opłata za piąty pięcioletni okres ochrony 180,00 EUR(za jeden wzór)

 

3. Rejestracja w systemie haskim.

Ze względu na międzynarodowy charakter systemu haskiego, mechanizm uiszczania opłat za ochronę wzoru w tym systemie, jest bardziej skomplikowany niż w systemie krajowym i europejskim.

Wysokość opłat w systemie haskim zwiększa się wraz z:

  • ilością krajów, w których znak towarowy ma być chroniony,
  • ilością umieszczonych w opisie rysunków,
  • wysokością opłat indywidualnych i opłat za tłumaczenie, które są pobierane przez niektóre państwa.

 

Wynagrodzenie rzecznika patentowego

Wynagrodzenie rzecznika patentowego ustalane jest na podstawie cennika kancelarii. Informacje o aktualnych opłatach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

Pamiętajmy! Uzyskanie ochrony wzoru jest zawsze tańsze niż prowadzenie długotrwałych procesów o prawo do wzoru przemysłowego.

Uwaga: Zawartość tego serwisu została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych. Chociaż dołożono wszelkich starań by przedstawione informacje były aktualne i prawdziwe, nie powinny być one wykorzystywane bez zasięgnięcia porady rzecznika patentowego.