Baner Hanna Borawska Biuro patentowe

Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (między innymi: rysunek, ornament, wyraz, slogan, czy kompozycja kolorystyczna). Może nim być również forma przestrzenna, melodia lub sygnał dźwiękowy. Znak towarowy inaczej nazywany jest marką lub logo firmy. Powinien być unikalny, czyli odróżniać się od znaków towarowych konkurencji. Dodatkowo klienci patrząc na niego, powinni bez zastanowienia identyfikować go z Państwa firmą.

 

Biuro patentowe ołówki skoroszyty znaki towaroweNazwa firmy znakiem towarowym

Znakiem towarowym może być również nazwa przedsiębiorstwa. Ma to szczególne znaczenie dla osób fizycznych, prowadzących działalność na podstawie wpisów do rejestrów działalności gospodarczej. Wpis nie gwarantuje ochrony nazwy jako znaku towarowego. W dobie rosnącej konkurencji na rynku warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu swojej własności, zanim pojawi się spór o jej bezprawne wykorzystanie. Z tego względu, by uniknąć konfliktów z innymi przedsiębiorcami o nazwę firmy, warto skorzystać z naszej pomocy i zapewnić sobie ochronę patentową.

Firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym również nie posiadają ochrony nazwy, jako znaku towarowego. (ochrona z rejestracji w KRS nie rozciąga się na towary oferowane przez przedsiębiorstwo).

W obu wyżej wymienionych przypadkach by uzyskać ochronę, należy zarejestrować nazwę, jako znak towarowy. W polskim systemie prawnym jest to najpełniejsza i najszersza forma ochrony dostępna dla przedsiębiorcy.

 

Uwaga: Zawartość tego serwisu została przygotowana wyłącznie dla celów informacyjnych. Znalezione tutaj informacje nie powinny być wykorzystywane bez zasięgnięcia porady rzecznika patentowego.